Print Pdf Download Email facebook share twitter share linkedin share

Nepal SBI’s Initiation for Collection of Donations for Earthquake victims

Nepal SBI Bank has opened a Bank Account Earthquake Victims Donation Collection (PM Disaster Relief Fund) Account having account no. 17725240200640 for collecting financial assistance/donation for the relief of victims of earthquake.

Details of the account is as under:
Account Name                         :   Earthquake Victims Donation Collection (PM Disaster Relief Fund)
Account No.                             :   17725240200640
SWIFT Code                            :   NSBINPKA
Bank Name and Address        :   Nepal SBI Bank Limited, Kathmandu, Nepal.

 
The fund collected in the account will be handed over to PM Disaster Relief Fund along with the details thereof.
 
All individuals, organizations, business/commercial entities, agencies, associations, forums etc., domestic as well as overseas to make contribution on the best efforts basis to the maximum possible.२०७२ बैशाख १२ गते र त्यसपछि आएको विनासकारी भूकम्पबाट पीडित जनसमुदायलाई स्वदेश तथा विदेशबाट राहत संकलन गर्न नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले Earthquake Victims Donation Collection (PM Disaster Relief Fund) नामक खाता (खाता नम्बर: १७७२५२४०२००६४०) खोलेको छ। खातामा रकम जम्मा गर्न चाहिने थप विवरण निम्नानुसार रहेको छ:

खाता नं                                : १७७२५२४०२००६४०
SWIFT Code                     : NSBINPKA
बैंकको नाम र ठेगाना                 : Nepal SBI Bank Limited, Kathmandu, Nepal
 
उक्त खातामा जम्मा हुने सम्पूर्ण राहत रकम तथा सोको विवरण “ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषलाई” हस्तान्तरण गरिने छ। यसर्थ यस दुखद घडीमा सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघसंस्था, व्यवसायिक इकाई, एजेन्सी आदिलाई अधिकतम राहत सहयोग प्रदान गरिदिनु हुन बैंक हार्दिक अपिल गर्दछ।

News and Updates